Friday, February 18, 2011

Perkara 1 -Membentuk jatidiri mahasiswa yang sedikit bicara,banyak kerja


Seluruh mahasiswa ialah pemimpin,iaitu pemimpin diri sendiri. Maka,seluruh mahasiswa haruslah bersikap proaktif dalam menjalani kehidupan di kampus. Dengan bahasa mudah, jika dahulu segelintir mahasiswa kita hanya menunggu sesuatu masalah itu diselesaikan, maka pada tahun 2011 ini mahasiswa bekerjasama dengan MPM dalam membantu menyelesaikannya.  Kita semua harus prihatin terhadap segala permasalahan sahabat kita, persekitaran kita dan apa sahaja perkara yang berlaku. Walaupun hanya satu aduan yang kecil. Malah saya berharap agar dapat menambahkan lagi jumlah pemimpin-pemimpin mahasiswa yang berkualiti,komited dengan tugas dan peranan sebagai wakil mahasiswa yang mempunyai  masa untuk turun bersama masyarakat mahasiswa baik di gelanggang futsal, surau-surau mahupun program-program yang diadakan di dalam UTM sendiri. Inilah Konsep Menyelami Denyutan nadi mahasiswa yang diperkenalkan Timbalan Menteri KPT, Dato Saifuddin Abdullah sendiri bagi mewujudkan  kemesraan dan perbicaraan dari hati ke hati antara diri beliau dan mahasiswa dari pelbagai kampus.

No comments:

Post a Comment